ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

Η ομάδα μας σε περιμένει !

Μπορείς να συμπληρώσεις τη φόρμα εγγραφής με τα απαραίτητα στοιχεία σου και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σου. 

Εκπαίδευση πεζοπόρου μεικτού κλιμακίου
Εκπαίδευση πεζοπόρου μεικτού κλιμακίου

Και μην ξεχνάς...

ΜΗ ΜΕΝΕΙΣ ΘΕΑΤΗΣ!! ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ!!

Τι μπορείς να κάνεις στην ομάδα μας;

Στην ομάδα μας μπορείς να απασχοληθείς έχοντας μία ή παραπάνω ειδικότητες ανάλογα με τις επιθυμίες και τα προσόντα σου!! Παρακάτω μπορείς να διαβάσεις περισσότερα για κάθε ειδικότητα.

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ

 Ο Πυροσβέστης εντάσσεται στο Τμήμα Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών " Κολιμπρί" και έχει ως καθήκον καταρχάς την εφαρμογή μέτρων πρόληψης έναρξης δασικών και χορτολιβαδικών πυρκαγιών. Ταυτόχρονα όμως καλέιται να αντιμετωπίσει και πυρκαγιές στην ύπαιθρο αλλά ακόμη και να συμβάλλει το Πυροσβεστικό Σώμα στην αντιμετώπιση αστικών πυρκαγιών. Ακόμη ο Πυροσβέστης είναι επιφορτισμένος με την παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε κινδύνο και ακόμη διενεργεί κοπές δέντρων και αντλήσεις υδάτων σε πλημμυρισμένα υπόγεια. 

Επιπλέον έμπειροι εθελοντές που κατέχουν ειδικότητα Πυροσβέστη μπορούν με περαιτέρω εξειδίκευση να κατέχουν θέση οδηγού ή τεχνικού διασώστη. Ο Πυροσβέστης - Οδηγός είναι αρμόδιος για την οδήγηση των οχημάτων του στόλου (ανάλογα με την κατηγορία άδειας που διαθέτει) και για την λειτουργία της αντλίας κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιών. Ο Πυροσβέστης - Τεχνικός Διασώστης έχει ως καθήκον την εφαρμογή εξειδικευμένων τεχνικών για την προσέγγιση, ασφάλιση και μεταφορά θυμάτων.


Τεχνικοί διασώστες σε άσκηση σχοινοδιάσωσης
Τεχνικοί διασώστες σε άσκηση σχοινοδιάσωσης
Πυροσβέστης - Οδηγός
Πυροσβέστης - Οδηγός

ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ

 Ο Παραϊατρικός Διασώστης  ανήκει στο Τμήμα Πρώτων Βοηθειών και Υποστήριξης και έχει ως κύρια αρμοδιότητα την παροχή εξειδικευμένης βοήθειας σε θύματα ή/και τραυματισμένους "πρώτους ανταποκριτές" εφαρμόζοντας τα αντίστοιχα ιατρικά πρωτόκολλα. Η παροχή των υπηρεσιών τους μπορεί να γίνεται είτε επί του πεδίου είτε σε οργανωμένους υπαίθριους σταθμούς που στήνονται σε περιπτώσεις μαζικών απωλειών υγείας. Επιπλέον μπορούν να συμμετέχουν στην λειτουργία χώρων διαμονής πληγέντων ή ακόμη και να παρέχουν ψυχολογική υποστήριξη. Τέλος προσφέρουν τις υπηρεσίες σε υγειονομικές καλύψεις αθλητικών και πολιτιστικών δρώμενων.


ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Οι Εθελοντές Διοικητικής Υποστήριξης ανήκουν στο Τμήμα Πρώτων Βοηθειών και Υποστήριξης. Έργο τους είναι η παροχή διοικητικών υπηρεσιών όπως η διεξαγωγή της αλληλογραφίας, η ενημέρωση του μητρώου μελών ή του μητρώου υλικών, η τήρηση του βιβλίου συμβάντων, η κατάρτιση του προγράμματος υπηρεσιών, η διαχείριση των κοινωνικών δικτύων κ.α. Επιπλέον, εθελοντές με ανάλογα προσόντα, μπορούν να αξιοποιηθούν π.χ. για παραγωγή γραφιστικού περιεχομένου ή για δημιουργία πληροφοριακών συστημάτων.

ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Οι Εθελοντές Τεχνικής Υποστήριξης ανήκουν στο Τμήμα Πρώτων Βοηθειών και Υποστήριξης. Αρμοδιότητα τους είναι η πραγματοποίηση μικροεπισκευών και αναβαθμίσεων στις κτιριακές υποδομές, η πραγματοποίηση μικρών εργασιών στα οχήματα του στόλου και και ο έλεγχος καλής λειτουργίας των εργαλείων και συσκευών της ομάδας. Επίσης δύναται να συμμετέχουν και σε εργασίες οργάνωσης χώρου υποδοχής πληγέντων.
Εθελοντές τεχνικής υποστήριξης βάφουν πυροσβεστικό όχημα
Εθελοντές τεχνικής υποστήριξης βάφουν πυροσβεστικό όχημα
Εθελοντής τεχνικής υποστήριξης σε καθαρισμό οχήματος
Εθελοντής τεχνικής υποστήριξης σε καθαρισμό οχήματος
Εκπαίδευση δασοπυρόσβεσης σε πλατφόρμα εικονικής πραγματικότητας
Εκπαίδευση δασοπυρόσβεσης σε πλατφόρμα εικονικής πραγματικότητας

Πρόγραμμα εκπαίδευσης & Υποχρεώσεις εθελοντών

Κάθε χρόνο οι εκπαιδευτές της ομάδας μας καταρτίζουν το πρόγραμμα εσωτερικής εκπαίδευσης των εθελοντών, το οποίο ξεκινά τον Σεπτέμβριο και ολοκληρώνεται τον Ιούνιο. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει θεωρητική διδασκαλία αντικειμένων πρώτων βοηθειών, διάσωσης, πυρόσβεσης και διαβίωσης στην ύπαιθρο αλλά και πρακτική εφαρμογή όλων αυτών των γνώσεων. Η θεωρία διδάσκεται στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσά μας στο Τριάδι και η πρακτική στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Θέρμης.

Οι νέοι εθελοντές για να θεωρηθούν επιτυχόντες θα πρέπει να έχουν παρουσιαστεί στο 75% των εκπαιδεύσεων του βασικού κύκλου και της ειδικότητάς τους. Οι παλαιοί εθελοντές θα πρέπει να έχουν παρουσιαστεί στο 50% των εκπαιδεύσεων του βασικού κύκλου και της ειδικότητας τους. Οι εκπαιδεύσεις θεωρίας διεξάγονται κάθε Κυριακή 18:00-21:00 ενώ η πρακτική διεξάγεται συνήθως Κυριακή 10:00-14:00.

Μετά την εκπαίδευση τους οι δόκιμοι εθελοντές προμηθεύονται τα απαραίτητα είδη ιματισμού και Μέσα Ατομικής Προστασίας και εκτελούν υπηρεσίες αλλά και συμμετέχουν σε αποστολές ανάλογα με την ειδικότητά τους. Μετά από μία επιτυχή εκπαίδευση και συμμετοχή σε υπηρεσίες μίας αντιπυρικής περιόδου, δηλαδή μετά την συμπλήρωση ενός έτους, οι δόκιμοι ανακηρύσσονται σε τακτικοί εθελοντές.