ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η ιστορία μας


Το Σωματείο "Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας Δήμου Θέρμης" είναι μία μη Κυβερνητική Οργάνωση, ιδρύθηκε το 2012 και εντάχθηκε στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας με τον Α.M. 03/2012.

Σκοπός του Σωματείου είναι η ανάπτυξη της εθελοντικής δράσης και εν γένει δράσης που διέπεται από ειρηνικά και φιλανθρωπικά συναισθήματα. Πάντα υπό τις οδηγίες του Πυροσβεστικού Σώματος, σε περιόδους καταστροφών και εκτάκτων αναγκών (χιoνοπτώσεις, πλημμύρες, πυρκαγιές, αναζήτηση αγνοούμενων κ.α.) προσφέρει βοήθεια με υλικό και έμψυχο δυναμικό, στα πλαίσια διάσωσης.

Οι μοναδικοί πόροι του σωματείου είναι η οικονομική ενίσχυση από το Δήμο Θέρμης και σπανιότερα από πόρους προερχόμενους από χρηματοδοτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από δωρεές φίλων της Πολιτικής Προστασίας.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Εθελοντισμού, "...εθελοντισμός είναι το μέσο για την επίτευξη της κοινωνικής ενσωμάτωσης και κοινωνικής ολοκλήρωσης και συμβάλλει στην κοινωνική συνοχή, δημιουργώντας δεσμούς εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης επενδύοντας στο κοινωνικό κεφάλαιο".

Είναι ένας από τους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι όλων των κοινωνικοοικονομικών τάξεων και ηλικιών μπορούν να συμβάλλουν στη θετική εξέλιξη και αλλαγή, μπορεί να αξιοποιηθεί ως εργαλείο προώθησης της ενεργής και υπεύθυνης κοινωνικής συμμετοχής και των κοινωνικών δικτύων του ατόμου, ενώ συνιστά μείζονα δύναμη ενδυνάμωσης της τοπικής ανάπτυξης και της Κοινωνίας Των Πολιτών.

Έτσι, σε μια εποχή ολοένα και αυξανόμενων φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών, η έννοια του εθελοντισμού αποκτά εξέχουσα σημασία. Υπογραμμίζει την ανάγκη για κοινωνική αλληλεγγύη και ανιδιοτελή προσφορά στον τομέα της πολιτικής προστασίας, όπου η άμεση παροχή βοήθειας κατά την εκδήλωση τέτοιων φαινομένων είναι ιδιαίτερα επιτακτική. 

 


Ομάδα εθελοντών

Η ομάδα εθελοντών αριθμεί 180 εγγεγραμμένα μέλη, εκ των οποίων τα 70 είναι ενεργά και έτοιμα να ανταποκριθούν σε κάθε ανάγκη. Επίσης, απαρτίζεται από καταρτισμένους εκπαιδευτές, ιατρούς και νοσηλευτές. Ετησίως οι εθελοντές παρακολουθούν πιστοποιημένο σεμινάριο ΚΑΡΠΑ BLS-ALS με αποτέλεσμα αρκετοί από τους εθελοντές μας να είναι πιστοποιημένοι από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης ERC ή το Ε.Κ.Α.Β . Επίσης οι περισσότεροι έχουν περάσει την εκπαίδευση σε "Δασοπροστασία-Δασοπυρόσβεση" της Πυροσβεστικής Ακαδημίας  και είναι πιστοποιημένοι από το Πυροσβεστικό Σώμα.

Καθώς τα πρωτόκολλα αλλάζουν συχνά, οι εκπαιδεύσεις της ομάδας είναι συνεχείς και αδιάκοπες σε τεχνικές διάσωσης, πρώτων βοηθειών, δασοπροστασίας και δασοπυρόσβεσης.

 


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Γνωρίστε ορισμένους από τους ανθρώπους μας

Στέφανος Σωτηρόπουλος

Πρόεδρος

Άγγελος Καρολίδης

Αντιπρόεδρος

Μίλτος Δανιηλίδης

Γενικός Γραμματέας

Ντία Παυλικιάνη

Ταμίας - Εκπαιδεύτρια

Θανάσης Κούσκουρας

Εκπρόσωπος Επικοινωνίας &

 Δημοσίων Σχέσεων

Αναστασία Σχιστοχείλη

Επιστασία Υλικού & Εγκαταστάσεων

Μαριάννα Ζάλλη

Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Ανθρώπινου  Δυναμικού

Νίκος Νταλακούδης

Αναπληρωματικό μέλος.

Κώστας Κουκουτζέλης

Αναπληρωματικό μέλος

Ηρακλής Ταυλίκος

Συντονιστής παραρτήματος Λιβαδίου
ΚΑΙ ΤΩΡΑ;

Υποστήριξε την αποστολή μας