ΚΑΡΠΑ

Η ομάδα μας εκπαιδεύει τους πολίτες στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση δωρεάν.

 Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας!

Η προσπάθεια για ΚΑΡΠΑ είναι καλύτερη από την αδράνεια , ακόμα και αν ο τυχαίος διασώστης δεν είναι σίγουρος αν την κάνει σωστά. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την απέχθεια πολλών ατόμων για την τεχνητή αναπνοή στόμα- με- στόμα. Αν κάποιος δεν αισθάνεται άνετα με τις τεχνητές αναπνοές , ακόμα και μόνο οι θωρακικές συμπιέσεις είναι καλύτερες από το τίποτα.

Ζητήστε τις υπηρεσίες μας

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.