Εκπαίδευση σε αθλητικούς τραυματισμούς

Στο παρακάτω αρχείο που ετοιμάστηκε από τον υπεύθυνο επικοινωνίας των εθελοντών Π.Π. Θέρμης κ. Παύλο Μαυρουδή, μπορείτε να μάθετε βασικές ενέργειες που αφορούν τη δράση σε διάφορα συχνά, αθλητικά ατυχήματα. 

Μέσα από μια σύντομη αλλά αρκετά περιεκτική δομή παρουσίασης, ο/η ενδιαφερόμενος/η μπορεί να μάθει τι πρέπει να κάνει και το σημαντικότερο, τι θα πρέπει να αποφύγει σε κάθε περίπτωση.