2ος Κύκλος εκπαίδευσης πολιτών στους Ταγαράδες

2022-03-29

Ο δεύτερος κύκλος ξεκινά δυναμικά στους Ταγαράδες, έπειτα από εκδήλωση ενδιαφέροντος από την Κοινότητα.


Φόρμα εγγραφής