80ο Δημοτικό Σχολείο Τούμπας. Πρώτες βοήθειες σε μαθητές!

2019-12-04

Η παροχή εκπαιδευτικών ημερίδων συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό.

Εκπαιδεύοντας μικρούς διασώστες!