Εκπαίδευση λειτουργίας πυροσβεστικών οχημάτων

2020-05-07

Εκπαίδευση εθελοντών Πολιτικής Προστασίας ΕΟΠΠ σε πυροσβεστικά οχήματα. Ευχαριστούμε θερμά τους εκπαιδευτές μας Στέλιο Βαϊρλή και Δημήτρη Μπαλουκίδη!!

Με τις εκπαιδεύσεις σε πυροσβεστικά οχήματα και την πυρόσβεση γενικότερα, η ομάδα είναι έτοιμη να συμβάλει σε έκτακτες ανάγκες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού για την προστασία της χλωρίδας της περιοχής μας.