Εκπαίδευση σε BLS

2021-05-17

Σήμερα στην αίθουσα εκπαίδευσης της ομάδας μας ,ολιγομελής ομάδα εθελοντών, σεβόμενη τα πρωτόκολλα έναντι του COVID-19 εκπαιδεύτηκε στο αντικείμενο της Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ). Συγκεκριμένα οι εθελοντές είχαν την ευκαιρία να εφαρμόσουν στην πράξη όλα όσα έμαθαν κατά τη διάρκεια του χειμώνα στα εξ αποστάσεως μαθήματα. Για την εκπαίδευση πέρα από το εκπαιδευτικό ομοίωμα για ενήλικα χρησιμοποιήθηκαν εκπαιδευτικός απινιδωτής και ομοίωμα βρέφους, τα οποία μόλις αποκτήθηκαν. Ο νέος εξοπλισμός θα συμβάλλει καθοριστικά στην άρτια προετοιμασία παλαιών και νέων εθελοντών για αντιμετώπιση πραγματικών συμβάντων.