Ημερίδα εκπαίδευσης προσωπικού αεροπορίας σε πρώτες βοήθειες.

2020-02-26