Εκπαίδευση της ομάδας σε ακινητοποίηση τραυματία και μεταφορά με φορείο.

2019-11-12