Πανελλαδική άσκηση συνεργασίας εθελοντικών ομάδων. Χαλκιδική

2019-11-29

Η ομάδα μας ανταποκρίθηκε στις προκλήσεις της άσκησης με απόλυτη επιτυχία !

"Οι προσομοιώσεις συμβάντων είναι η ευκαιρία να επαληθεύσουμε την ετοιμότητα και τις ικανότητες μας".