Πρώτη δια ζώσης εκπαίδευση

2021-04-11

Την Κυριακή 11 Απριλίου η ομάδα μας συγκεντρώθηκε στον συναυλιακό χώρο στο Φράγμα Θέρμης για την πρώτη δια ζώσης εκπαίδευση. Κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης τηρήθηκαν όλα τα μέτρα προστασίας από τον COVID-19.

Αντικείμενο της εκπαίδευσης ήταν τα πυροσβεστικά εργαλεία και η ανάπτυξη εγκαταστάσεων πυρόσβεσης. Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε από το μέλος κ. Σάββα Σταυράκη ο οποίος είναι και επαγγελματίας πυροσβέστης. Στην εκπαίδευση συμμετείχαν παλαιοί και νέοι εθελοντές. Οι παλαιοί έκαναν μία ανασκόπηση σε ήδη γνωστά αντικείμενα ενώ οι νεότεροι είχαν μία ευκαιρία να πάρουν μία πρώτη εικόνα από το αντικείμενο της δασοπυρόσβεσης.

Στην εκπαίδευση αξιοποιήθηκε το πυροσβεστικό όχημα του Δήμου Θέρμης