Επίβλεψη "Ιρλανδικών διαβάσεων" στους Ταγαράδες Θέρμης

2021-12-12

Ιρλανδικές διαβάσεις

Άλλο ένα βράδυ που η ομάδα μας κλήθηκε να συνδράμει ώστε να κλείσουν με κορδέλες επικίνδυνες Ιρλανδικές διαβάσεις από χειμάρρους που είχαν φουσκώσει