ΙΔΑΦΚ

2021-12-20

Το ΙΔΑΦΚ τιμά με σεβασμό σήμερα τον π. προϊστάμενο πολιτικής προστασίας αποκεντρωμένης διοίκησης κ Κοκκολάκη για την συνεργασία και τις συνεχείς υπηρεσίες του στον εθελοντισμό και όχι μόνο...Τον ευχαριστούμε πολύ.