Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας

2022-11-30

Τη Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2022 μέλη και συνεργάτες του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας (Ε.Ο.Ε.Ο.Π.Π.), πραγματοποίησαν συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Βασίλειο Παπαγεωργίου στην Αθήνα.

Από την ομάδα μας συμμετείχε η κυρία Παυλικίανη Ντία, μέλος του διοικητικού συμβουλίου μας και υπεύθυνη του τμήματος δημοσίων σχέσεων της Ομοσπονδίας, αλλά και ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Θέρμης κύριος Κουγιουμτζίδης Κώστας ως Σύμβουλος της Ομοσπονδίας σε θέματα συνεργασίας με Δήμους και την Κ.Ε.Δ.Ε..

Στη συνάντηση αυτή συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τις Εθελοντικές Ομάδες και τα τρέχοντα ζητήματα τους. Πιο συγκεκριμένα συζητήθηκα θέματα που αφορούν:

• Λεπτομέρειες του Ν. 4662 / 2020 για τις Εθελοντικές Ομάδες.

• Τη λειτουργία της Ακαδημίας Πολιτικής Προστασίας και τον τρόπο εκπαίδευσης των Ομάδων εκτός Αττικής.

• Την πρώτη φάση γενικής εκπαίδευσης των Εθελοντικών Οργανώσεων.

• Τη συνεργασία των Εθελοντικών Ομάδων με τους Κρατικούς Φορείς στην αντιμετώπιση συμβάντων.

• Την επέκταση του συστήματος ENGAGE στα επιχειρησιακά οχήματα των Εθελοντικών Ομάδων.

• Τη χρηματοδότηση και διάθεση εξοπλισμού σε Εθελοντικές Ομάδες από Δήμους και Κρατικών Φορέων μέσω αναπτυξιακών προγραμμάτων.

• Την απαλλαγή καταβολής διοδίων από τα επιχειρησιακά οχήματα κατά τη συνδρομή τους στην αντιμετώπιση συμβάντων.

• Τη θεσμική αναγνώριση της Ομοσπονδίας και τον τρόπο ένταξης της στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων της Πολιτικής Προστασίας.


🌐 Social Media Ομάδας :

✔ Facebook : polprothermis

✔ Instagram : civilprotectionthermi