Συντονιστικό στην έδρα μας

2019-12-20

Σήμερα ολοκληρώθηκε το συντονιστικό στην έδρα μας μεταξύ εκπροσώπων: εθελοντών Πολιτικής Προστασίας, αστυνομίας, πυροσβεστικής, περιφέρειας, δήμου και άλλων φορέων.

Έγινε απολογισμός της περσινής χρονιάς και σχεδιασμός της φετινής για αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων και όχι μόνο.

Έγινε πλήρης ενημέρωση από τον Δ. Θέρμης και τον κ. Κώστα Κουγιουμτζιδη για τις φετινές ενέργειες ετοιμότητας που αφορούν ανθρώπινο και υλικό εξοπλισμό.

Από την πλευρά μας τονίσαμε την ιδιαίτερη βαρύτητα που θα πρέπει να δοθεί στην εκπαίδευση όλων των πολιτών του Δήμου και η οποία θα πρέπει να είναι συνεχής και αδιάκοπη.